Radovi

sl.1 i 2. rad s djecom - Leonarda i Antonija

sl.3 nakon brušenja zuba
sl.4 nakon cementiranja krunice