Usluge

Rad s djecom

• edukacija, preventiva, popravci mliječnih zuba

rad s djecom     rad s djecom     rad s djecom

sl.1 žvačna ploha kutnjaka prije nanošenje materijala za pečačenje
sl.2 žvačna ploha kutnjaka zaštićena postupkom pečačenja


Estetska stomatologija

• izrada kompozitnih ispuna - "bijele plombe", izrada keramičkih ljuskica, izbjeljivanje zubi

rad s djecom     rad s djecom

sl.1 izbjeljivanje zubi
sl.2 postavljanje keramičke ljuske na zub

Ljuska je vrlo tanak nadomjestak izrađen od keramike ili kompozita a lijepi se na brušenu prednju (vidljivu) plohu zuba. Ljuskama se poboljšava boja, izgled i položaj zuba.


Endodoncija

• liječenje korijena zuba

rad s djecom     rad s djecom     rad s djecom     rad s djecom

sl.1 karijes može uzrokovati upalu zubnog živca, a upala se može proširiti i na kost u području vrška korijena
sl.2 potrebno je ukloniti karijes i u kruni zuba oblikovati otvor kojim se pristupa ulazima u kanale zuba
sl.3 korijenski kanali se čiste i oblikuju
sl.4 korjenski kanali se pune odgovarajučim pastama koje se zatim stvrdnu u njemu


Protetika

rad s djecom     rad s djecom     rad s djecom     rad s djecom

• keramičke krunice, metal-keramičke krunice, proteze

sl.1 nedostatak jednog zuba
sl.2 kako bi se izradom konvencijonalnog trodjelnog mosta nadomjestio gubitak jednog zuba potrebno je izbrusiti dva susjedna zuba
sl.3 i 4. izrađeni most postavlja se na izbrušene zube, ako zadovalja sve uvijete (oblik, boja i zagriz) most se cementira